پشتیبانی نرم افزاری وب کرنل یا همان پشتیبانی فنی وبسایت ، شامل خدمات رفع مشکل ، ایرادات و یا توسعه وبسایت میباشد.

در پشتیبانی فنی ، با دریافت مبلغ مشخص ماهیانه ، از خدمات پشتیبانی نرم افزاری بهره مند میشود.مبلغ و شرایط پشتیبانی به صورت توافق طرفیت حاصل میگردد.

مزایای پشتیبانی نرم افزاری :

آسودگی خاطر در مواقع بروز مشکل

عدم نیاز به دانش فنی و برنامه نویسی برای حل مشکلات

عدم هزینه کرد سنگین برای رفع مشکلات حاد پیش امده برای وبسایت.

توسعه و برنامه نویسی وبسایت بدون پرداخت هزینه مجزا (در برخی از قراردادها که شامل توسعه میشود)

شما با پشتیبانی فنی حتی در پایین ترین سطح ، با پرداخت هزینه بسیار کم ، وبسایت خود را از نظر نرم افزاری بیمه میکنید تا در مواقع نیاز ، هزینه های سنگین برای رفع مشکلات پرداخت نکنید.

وب کرنل در حال حاظر پشتیبان فنی چندین وبسایت بزرگ و کوچک ، شخصی و شرکتی میباشد.