تخفیف ها

تخفیف سرویس هاست تا ۱۰۰ درصد

By |۱۳۹۶-۱۰-۲۶ ۲۳:۰۳:۰۸ +۰۰:۰۰۲۶ دی ۱۳۹۶ |تخفیف ها, خدمات وبکرنل, سایر مطالب, هاست|

تخفیف هاست سایت های مذهبی ، فرهنگی و علمی بنام خدا. بر اساس تصمیم شرکت رایان دانش تدبیر ، وب کرنل ، به منظور حمایت از برخی سایت های داخلی با موضوعات مذهبی ، فرهنگی و همچنین علمی ، تخفیف های ویژه ای (تا 100% تخفیف) بمنظور حمایت از اینگونه سایتها درنظر گرفته